Schooltijden

Groep 1 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
's morgens 08.30 - 12.00 uur;   
's middags 13.00 - 15.00 uur;

Woensdag:   
08.30 - 12.00 uur;   
woensdagmiddag vrij.    

Ouders van de groepen 1 en 2 mogen hun kinderen in de klas brengen, de kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie nog naar binnen gebracht worden, hierna gaan zij net zoals de groepen 4 t/m 8 zelfstandig naar binnen. Alleen voor echt belangrijke mededelingen, die niet per e-mail kunnen, kunt u even mee naar binnen lopen.
Bij voorkeur ontvangen de leerkrachten een e-mail, indien nodig kunnen zij dan een afspraak met u maken.

Tijdens de pauzes is er pleinwacht. De kinderen van groep 1/2 gaan via de zij-ingang naar binnen en buiten. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 betreden en verlaten de school via de hoofdingang.
De deur gaat om 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten de lessen, alle kinderen moeten dan in de klas zitten.
's Middags gaat de bel om 12.55 uur en worden de leerlingen opgehaald door de leerkrachten. De lessen starten om 13:00 uur.

Vakantie en vrije dagen in het schooljaar 2017-2018

Studiedagen: 3 en 4 0ktober 2017
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Studiedag: 21 februari 2018
Margedagen: 22 en 23 februari 2018
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018
Studiedag: 29 maart 2018
Paasvakantie: 30 maart t/m 2 april 2018
Koningsdag: 27 april 2018
Meivakantie: 30 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren: 21 mei 2018
Margedag: 22 mei 2018
Zomervakantie: 16 juli t/m 24 augustus 2018